Kommuner som har tatt i bruk TryggEst avdekker og håndterer betydelig flere overgrep enn før. At din kommune innfører TryggEst, vil styrke kommunens arbeid for bedre livskvalitet for de mest sårbare voksne.

TryggEst er et nytt og helhetlig system som hjelper din kommune å organisere arbeidet mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Last ned brosjyren «Hvorfor starte med TryggEst i din kommune?» (pdf)