I 60 prosent av terrorangrepene i Vesten visste familiene om planene på forhånd. Likevel holdt de munn, viser denne nye rapporten. Her lanserer PST en egen «tipsliste» for hvordan terror kan forhindres.

PST har gjennomgått avvergede terrorangrep i Vesten i perioden 2012-2019. Det ble i 2017-2018 alene avverget over 60 terrorangrep i Vesten. Dette inkluderer angrepsplaner i Norge.

Hensikten med denne rapporten har vært å identifisere hvordan, og ved hjelp av hvilke aktører, terrorplanlegging fra ekstreme islamister og høyreekstremister fanges opp.

Rapporten er inndelt i to hoveddeler. I del én redegjøres det for hvem som avdekker terror og hvordan dette har foregått. Del to omhandler hva publikum selv kan gjøre for å bidra til at fremtidige terrorhandlinger i Norge blir avverget.

Last ned rapporten » Hvordan avverges terrorangrep?» (pdf)