Hvem vil du være? Har du stilt deg selv det spørsmålet? Hvem du vil være i møte med andres forventninger, krav og press? Mennesker som blir negativt kontrollert får ikke muligheten til å leve ut sitt potensiale, og vi som samfunn mister viktige ressurser.

Formålet med «Hvem vil du være?» er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll.

«Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et verktøy for alle som ønsker å snakke om sosial kontroll.

Last ned veilederen «Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» (pdf)

Se også filmer på RVTS Sør sin hjemmeside