En undersøkelse blant tidligere og aktuelle deltakere på Stine Sofie Senteret avdekker hvordan hjelpeapparatet under koronapandemien har vist redusert, og i noen tilfelle helt fraværende tilgjengelighet for de mest sårbare barna i samfunnet.

Det er mye å lære av dette. Blant annet at hjelpeapparatet må være bedre rustet til å ivareta risikoutsatte barn under framtidige kriser. I denne rapporten gir Stine Sofie Senteret sine anbefalinger.

Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Etter at landet stengte ned i vår på grunn av koranakrisen, satte sentreret igang med denne brukerundersøkelsen.

Last ned rapporten «Hjelp, hvor ble du av?» (pdf)

Les mer på Stine Sofie stiftelsens nettside