Det er viktig å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med ­tiltak som virker. Tidlig innsats krever kunnskap om risikofaktorer og kunnskap om tegn på ­radikalisering. I veilederen finnes faktainformasjon, sentrale begreper, tips om bekymringstegn og risikofaktorer, informasjon om forebygging og mulige tiltak, litteratur, lenker og kontaktpersoner.

Målgruppen for handlingsveilederen er ansatte i skolen, barnevernet, politiet, helsevesenet, kultur og fritid m.fl. , men den er også ment som et nyttig verktøy for andre som jobber med barn og unge.

Handlingsveilederen er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms politidistrikt og RVTS Nord.

Last ned «Handlingsveileder ved bekymring for RADIKALISERING OG VOLDERLIG EKSTREMISME» (pdf)