Dette er Ullensaker kommune sin handlingsplan for SLT for perioden august 2018 – juli 2019.

I handlingsplanen ser Ullensaker kommune tilbake på hva som har blitt gjort i 2017-2018 og framover på hva som skal prioriteres i 2018-2019. Handlingsplanen inneholder også et årshjul for arbeidet og en generell del om SLT arbeidet i kommunen.

Les hele handlingsplanen her