Likestilling, inkludering og mangfold er sentrale og viktige verdier i det norske samfunnet. Samtidig viser undersøkelser at fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge. Diskriminering er forbudt og rasisme og hat må motvirkes. Norge skal være et trygt land å bo i uavhengig av religiøs tilhørighet. Med denne handlingsplanen ønsker regjeringen å sikre trygghet og likestilling for alle i samfunnet.

Last ned «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023» (pdf)