Det er generelt behov for mer kunnskap om antisemittisme, blant annet om hvordan den kommer til uttrykk i dag, forhold mellom  holdninger og handlinger og om antisemittisme forekommer oftere i visse deler av befolkningen enn andre.

Blant tiltakene i handlingsplanen inngår innsats mot antisemittisme i skolen. For å oppnå et godt fysisk og psykososialt miljø i skolen, har lærere en vesentlig oppgave med arbeide systematisk med holdninger og verdier hos elevene.

Regjeringen legger frem en egen handlingsplan mot antisemittisme fordi den ønsker å ta tak i fordommer og hets mot jøder.

Last ned «Handlingsplan mot antisemittisme 2016 – 2020 (pdf)