Stavanger kommune har laget en veileder om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Tidlig innsats krever kunnskap om risikofaktorer og om tegn til radikalisering. Denne veilederen beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling. Det er imidlertid viktig at det forebyggende arbeidet gjøres på en måte som ikke bidrar til stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosio-økonomisk status.

Størstedelen av innholdet er hentet fra andre veiledere og tilpasset lokale forhold. Hovedkilden er Regjeringens egen veileder om radikalisering.

Last ned veilederen «Fra bekymring til handling» – Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» (pdf)