«Føre Var» er en metode for å vise rustrender. Føre Var Trondheim sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i Trondheim gjør det mulig å innhente lokale data om tilgjengelighet og bruk av rusmidler. På bakgrunn av
disse opplysningene utarbeides denne rapporten som distribueres til politikere, fagpersoner, forskere og andre som er interesserte i eller arbeider med rusproblematikk. Kartleggingen er forankret i rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

Kompetansesenter Rus sine arbeidsområder er innenfor folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse i arbeid med rusmiddelavhengige.

Last ned rapporten «Føre var – rustrender i Trondheim 2019» (pdf)