FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

Last ned veilederen «FNs konvensjon om barnets rettigheter» (pdf)

Les mer på regjeringen.no