Unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet får ofte ikke samme hjelp og støtte i overgangen til voksenlivet som andre unge.  Her svikter både barnevernet og  NAV, slår Statens helsetilsyn fast.

I 2019 gjennomførte landets fylkesmenn en rekke tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav som tema. Det ble avdekket lovbrudd hos begge instanser i 2 av 3 tilsyn.

Last ned rapporten » En dag – så står du der helt aleine» (pdf)