Hvordan kan man forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje?

Ufrivillige utenlandsopphold kan berøre flere ulike forhold som barne- og tvangsekteskap, æresrelatert vold, menneskehandel, foreldretvister og barnebortføring, og omsorgssvikt. Dette er temaer som tradisjonelt har blitt definert som separate fagområder i forvaltningen og håndtert i ulike institusjonelle «spor». Her er det behov for bedre samordning mellom de ulike nasjonale veiledningstjenestene med sikte på en «felles dør inn» for tjenestene.

En ekspertgruppen under Helse- og omsorgsdepartementet har intervjuet unge som har vært utsatt for ufrivillige utenlandsopphold og innhentet informasjon fra fagpersoner, familiemedlemmer og ulike deler av tjenesteapparatet.

Last ned «Det var ikke bare ferie» Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. (pdf)