Hvis utsatte barn og unge ikke får god nok hjelp i tide, utvikler problemene seg. Mange utvikler psykiske vansker, rusproblemer, utfordrende atferd eller havner i kriminelle miljøer innen de får riktig hjelp.

For en del ungdom får atferden etter hvert mye oppmerksomhet, mens omsorgssvikten de har blitt utsatt for, kommer i bakgrunnen. Dette opplever ungdommene som både stigmatiserende og urettferdig.

En ny rapport fra Barneombudet viser at vi ikke kan være sikre på at barn i barnevernsinstitusjon får den hjelpen de trenger.

For ungdom med størst problemer ser tilbudet ut til å være dårligst. Barneombudet gir her en rekke anbefalinger på hvordan man kan gjøre gode valg og vurderinger for den unge.

Last ned rapporten «De tror vi er shitkids» (pdf)