Det er viktig å fange opp personer som returnerer fra krigføring i konfliktområder eller som er en del av – eller på vei inn i ekstreme grupperinger. Bergensmodellen er en opplæring i hvordan dette kan gjøres.

Regionsenteret for vold og traumatisk stress (RVTS) Vest har utviklet en modell for mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Utdanningen går over tre samlinger med totalt 8 dager.

Målet er å gi deltakerne en holdnings- og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange opp og jobbe med personer som står i fare for å bli en del av en radikaliseringsprosess.

Målgruppen for utdanningen er personer som har en jobb der de kommer i kontakt med unge og/ eller deres familier; for eksempel ansatte i Utekontakten, familievern- kontor, barnevern, lærere, skolerådgivere, SLT-koordinator, ansatte i idrettslag, politi, NAV m.m.

Utdanningen legger vekt på at deltakerne er personlig egnet, har relevant fagbakgrunn og jobbkontekst.

Last ned «Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring» (pdf)

Les om årets leir der 15 juniormentorer deltok på workshop for å øke sin holdings- og handlingskompetanse i psykisk helse og forebyggende arbeid.