Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Last ned veilederen «Barn og unge i plan og byggesaker» (pdf)