Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre stedet mer spennende og attraktivt og mer tilpasset deres ønsker og behov.

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Dette er en oppdatering av veilederen som ble lansert av Kommunal og moderniseringsdepartementet tidligere i år. Bla er punktet 2.1 » Barn og unge skal ivaretas – FNs bærekraftsmål» lagt til.

Last ned veilederen «Barn og unge i plan og byggesak – Hvordan sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling» (PDF)

Veilederen er også utgitt på nynorsk.