En undersøkelse viser at 98 % av foreldre som har mottatt PMTO-tilbud er fornøyd, og at mange barn og foreldre har fått god hjelp som har endret livs- og omsorgssituasjonen til det bedre. Foreldrene opplever at behandlingsprosessen har ført til positive endringer i måten familien er sammen på, og at de gjerne anbefaler behandlingen til andre.

PMTO, Parent Management Training – Oregon-modellen, er utviklet for å hjelpe familier med barn som har utviklet eller viser begynnende tegn på å utvikle atferdsvansker. Det er spesielt søkelys på å styrke foreldreferdighetene.

Last ned «Årsrapport – PMTO-behandling 2019» (pdf)