Det finnes i dag mange gode tiltak, men det er fortsatt en vei å gå for å sikre at alle får den hjelpen de trenger.  Kompetanseteamets rolle må bli enda mer kjent i hjelpeapparatet og det er fortsatt et stort behov for kompetanseheving i tjenesteapparatet, god veiledning og ikke minst målrettede tiltak, også mot gutter og menn.

I 2019 har Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og
negativ sosial kontroll jobbet med 669 saker, som er det høyeste antallet saker teamet har hatt noen gang.

Last ned «Årsrapport 2019. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll» (pdf)