Rapporten viser at de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum for syvende år på rad fortsetter å vokser i omfang. Det er en betydelig økning i aldersgruppen 18-25 år, men spesielt bekymringsfullt er det at også omfanget av mindreårige øker.

44 prosent av de unge i undersøkelsen svarer at de kjenner til elever som har brukt narkotika i skoletiden på sin skole. Her må skolen, myndighetene, foreldre og nærmiljø sammen gjøre en kraftinnsats for å styrke den forebyggende innsatsen; elever har krav på et rusfritt læringsmiljø.

Om det ikke settes inn tydelige, systematiske og langsiktige innsatser vil de åpne rusmiljøene vokse og forsterke seg.

Velferdsetaten ved Uteseksjonen har utført årlige systematiske tellinger i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum siden 2004. Denne rapporten gir en oppsummering av tall og funn for sommeren 2019. Selv om tallene ikke er forskning, gir tallene likevel et godt uttrykk for omfanget og utviklingen i de åpne rusmiljøene.

Last ned rapporten » Åpne rusmiljø i Oslo sentrum 2019. En omfangsundersøkelse basert på systemiske tellinger utført av Uteseksjonen i juni, juli og august (pdf)

Les mer på nettsiden til Actis