Kan det å være utsatt for vold i likestilte Norge være særlig problematisk for majoritetsnorske kvinner? Og opplever ungdom som rapporterer høy grad av kontroll fra foreldre, også mer psykisk eller fysisk vold i hjemmet? Dette, og mer til, kan du lese om i denne boka.

Boken gir ingen uttømmende analyse av vold i dagens mangfoldige Norge, men den er den første norske boken om vold i nære relasjoner som har mangfold som hovedtema. Hvordan vi forstår og snakker om likhet, forskjell og mangfold, er et overordnet tema. Målgruppen er forskere, studenter, ansatte i hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Last ned boka «Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge» (pdf)