Denne boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner og belyser spørsmål som:

– Er vold i nære relasjoner fortsatt et likestillingsproblem?
– Hva er seksuell vold i parforhold?
– Hvilke særlige utfordringer har eldre voldsutsatte?
– Hva hindrer voldsutsatte med funksjonsnedsettelse i å søke hjelp?
– Har holdningskampanjer mot vold i nære relasjoner noe for seg?
– Er frivillige organisasjoner fortsatt vaktbikkjer i bekjempelsen av vold i nære relasjoner?
– Hvordan kan man beskytte barn mot vold i foreldretvister?
– Fungerer besøksforbud for voldsutøvere etter sin hensikt?
– Ønsker voldsutsatte at overgriperen blir straffet?
– Hvordan påvirker migrasjon forståelser av kjønnslemlestelse?

Bidragsyterne er forskere tilknyttet voldsprogrammet ved NOVA/OsloMet og NKVTS.

Last ned rapporten «Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak» (pdf)