Dette materiellet utgitt av Socialstyrelsen i Sverige, retter seg til ansatte på sosialområdet som i sitt arbeid kan møte barn og unge voksne som er involvert i, eller risikerer å bli involvert i, voldelig ekstremisme. Materiellet tydeliggjør hvordan den ansatte kan arbeide for å forebygge, oppdage, utrede og gi tiltak til barn og unge voksne.

Publikasjonen er en del av en utdanningspakke om radikalisering og voldelig ekstremisme. Det retter seg mot de som arbeider innen barnevern og sosialtjenesten og som arbeider med barn og unge voksne på ulike områder.

Utdanningspakken består av sju deler; denne publikasjonen, veiledningsmateriale som sier noe om hvordan undervisningsmaterialet kan brukes og fem PowerPoint presentasjoner.

Powerpointpresentasjoen «Kort om våldsbejakande extremism» inneholder en introduksjon om hva radikalisering og voldelig ekstremisme er.

Tre powerpointpresentasjoner tar for seg tre faktaavsnitt i utdanningsmaterialet og refleksjonsspørsmål som følger ved hvert avsnitt:

Forebygge og oppdage – refleksjonsøvelser (PP)

Undersøkelse – refleksjonsøvelser (PP)

Innsats – refleksjonsøvelser (PP)

Den femte og siste Powerpoint presentasjoner retter seg til ledere innom sosialtjenesten, som har ansvar for kompetanseheving. Denne presentasjonen handler om hensikten med utdanningen og innholdet i utdanningsmaterialet.

Les mer på hjemmesidene til Socialstyrelsen i Sverige