Utagerende atferd, skolefravær og dårlige skoleprestasjoner og også psykiske problemer er viktige indikatorer for senere utenforskap. Derfor spiller tidlig innsats i grunnskolen en sentral rolle for å redusere antallet utsatte unge som senere vil utgjøre en utfordring for kommunene.

Rapporten gjennomgår en rekke nasjonale innsatser, som har vært utprøvd overfor målgruppen for å se hva som finnes av kunnskap om tiltak som virker.

Det danske forskningssenteret VIVE har sammen med Pluss Leadership kartlagt utsatte unge som i 2017 hadde stått utenfor arbeid og utdanning i ett år eller mer. Rapporten undersøker også hvilke faktorer som skal til for å hjelpe de unge uten jobb og utdannelse videre.

Last ned rapporten «Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen.» (pdf)