Hva skiller ungdommer som vokser i distriktene fra de som bor i mer sentrale strøk av landet og på hvilke områder? Ett av hovedfunnene er at det er langt større likheter enn forskjeller.  Men på enkelte områder er det noe som er ulikt: Det er blant annet langt færre i distriktene som sikter inn mot høyere utdanning enn ellers i landet. Litt flere unge i distriktene starter tidlig med å drikke alkohol og litt flere har opplevd mobbing og trusler om vold enn andre steder i landet.

Denne analysen baserer seg på Ungdata, lokale ungdomsundersøkelser der ungdom over hele landet svarer på en rekke identiske spørsmål om livet sitt.

Last ned rapporten «Ungdata. Ung i Distrikts-Norge» (pdf)