Alt i alt viser undersøkelsen at det står bra til med norsk ungdom. Ungdomskriminaliteten flater ut og de er trolig en god del skikkeligere og veltilpasset enn mange tidligere ungdomsgenerasjoner. På ett område viser årets rapport imidlertid en fortsatt negativ utvikling. Dette gjelder ungdoms forhold til skolen. Selv om skoletrivselen er høy, har det vært fallende kurver på dette området i Ungdata gjennom hele den siste tiårsperioden.

Kartleggingen tar for seg følgende områder: Livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljø, framtid, medier, organisert fritid, fysisk aktivitet, helse, rusmiddelbruk, regelbrudd og vold og trakassering. En begrunnelse for kartleggingen handler om forebygging.

Rapporten oppdaterer de tidligere nasjonale rapporten som siden 2013 er gitt ut årlig av Ungdatasenteret.

Last ned rapporten «Ungdata 2020 – Nasjonale resultater» (pdf)