I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom, men på de fleste indikatorer kommer ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status og mange ressurser bedre ut sammenliknet med ungdom fra lavere sosiale lag. Årets rapport registrerer også en økt ungdomskriminalitet, cannabisbruk og vold, samt økt forekomst av vantrivsel og psykiske plager.

Last ned Nova-rapport 9/19: «Ungdata 2019. Nasjonale resultater» (pdf)