Rapporten peker på de mange utfordringer familievernet sliter med i møte med den stadige økende tilstrøminingen av voldsrelaterte saker. En av bekymringene blant de ansatte er at familievernet beveger seg i retning av å bli en reparasjonstjeneste fremfor den forebyggende tjenesten de insisterer på å fortsette å være.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet er behovet for mer kunnskap om familievernets arbeid i saker hvor vold i nære relasjoner er tema.

Last ned rapporten «Truffet av volden – Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner» (pdf)