Hvem tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenester som har ulik ansvarsområdet for oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier? Er det slik at det er lett å henvise til andre og at ansvar dermed skyves mellom tjenestene?

Bare gjennom felles plattform og kunnskapsgrunnlag kan man forebygge at grenseflatene blir glippsoner som gjør at barn og unge ikke får de tjenestene de har behov for.

Denne rapporten drøfter hvordan bedre tverrsektorielt samarbeid og mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge kan fremmes.

Last ned rapporten «Trøbbel i grenseflatene Samordnet innsats for utsatte barn og unge» (pdf)