Rapporten undersøker hvordan trivselsutfordringer hos skolebarn kan henge sammen med problemer videre i livet deres, både i utdanning og jobb. Det er derfor viktig – allerede ved skolestart – å ha fokus på sosio-emosjonelt sårbare elever som samtidig har sammensatte utfordringer.

Last ned rapporten «Trivselsudfordringer ved skolestart – Et langtidsperspektiv» (pdf)