«Skal en forebyggende innsats virke, må den være av høy kvalitet og den skal gi mening for både barna, ungdommene og familien. Derfor må alle parter være tett og systematisk involvert en helhetsorientert og koordinert innsats.»

Denne inspirasjonskatalogen beskriver åtte konkrete eksempler på hvordan og på hvilke områder forskjellige danske kommuner jobber med tidligere forebyggende tiltak på barne- og ungdomsområdet. Tanken med katalogen er å synliggjøre og spre opplevelsen, slik at de kan bidra til en enda bedre fellesinnsats for utsatte barn og unge og deres familier.

Katalogen er opprettet i forlengelse av VIVEs rapport Kommunenes konvertering til en tidligere forebyggende innsats på området barn og unge – Erfaringssamling, hvor vi har samlet erfaring fra 18 kommuners arbeid med å konvertere til en tidligere forebyggende innsats.

Last ned katalogen «Tidligere forebyggende indsats på børn og unge-området -18 kommuners erfaringer og 8 konkrete eksempler» pdf)