Opptil halvparten av de tidligere plasserte ungdommene har en psykatrisk diagnose sammenlignet med seks prosent blant andre unge. I tillegg opplever flere av dem problemer med selvskading og rusmisbruk. Spesielt ille er det for de unge som ble plassert først da de var 15 år. Halvparten av disse skadet seg selv og hadde forsøkt selvmord. Mange har ikke fått forebyggende hjelp og støtte før de flyttet. De er derfor en spesielt vanskelig gruppe å hjelpe godt inn i voksenlivet, sier forskeren ved VIVE.

VIVE ønsket med med denne undersøkelsen å skaffe kunnskap om utviklingsforløpet til ungdom plassert utenfor hjemmet og de mange risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker deres utvikling i positiv eller negativ retning.

Last ned rapporten «Tidligere anbragte unge – 18 år og på vej mod voksenlivet» (pdf)