Barn som selv har vokset opp i familier med tunge sosiale belastninger som misbruk, vold og kriminalitet, har selv sammensatte utfordringer. Det kan bla være utviklings- og tilknytningsforstyrrelser, atferdsforstyrreler, kognitive utfordringer, spiseforstyrelser, skolevegring, isolasjon eller risikoatferd. Disse barna har behov for massiv støtte og behandling, og flere tiltak blir iverksatt, men uten tilstrekkelig virkning i forhold til barnas trivsel.

Danske kommuner har henendt seg til VISO – Den nasjonale kunnskaps- og spesialistrådgivenheten, når overføringssaker til Barnevernet har blitt så kompliserte og utfordrende at saksbehandlerne ikke vet hva de skal gjøre for å støtte barnet på best mulig måte.

Rapporten gir et innblikk i hva som kjennetegner barn og unge i vanskelige overføringssaker, hvordan barnas plasseringsforløp ser ut og hvilke utfordringer plasseringene rommer. Tilslutt gir rapporten viktige råd til kommuner og fagfolk som jobber med barn og unge i barnevernssaker.

Last ned rapporten «Svære anbringelsessager – Erfaringer fra VISO-rådgivningsforløb» (pdf)

Les mer på VIVEs hjemmeside