Sannsynligheten for at utsatte for hatkriminalitet ikke får den støtten de trenger, er dobbelt så høy for ofre over 45 år enn for aldersgruppen under 25 år. Sannsynligheten for behov for støtte som ikke er tilgjengelig, er også mer enn dobbelt så høy for politianmeldte forbrytelser sammenlignet med urapporterte.

Denne analysen undersøker i hvilken grad ofre for hatkriminalitet blir tilbudt og får den støtten de føler de trenger. Analysen er basert på data om selvrapportert utsatthet for hatkriminalitet 2005–2016, som er hentet fra Nationella trygghetsundersøkningen (NTU). Lovovertredelsene som inngår er trusler, mishandling og ran der ofrene oppga motivet var homofobisk. fremmedfiendtlig eller antireligiøst.

Last ned rapporten «Stød til hatbrottsutsatta – Kortanalys 1/2020» (pdf)