Det digitaliserte samfunnet gjenspeiles i trusselbildet dagens barn og unge møter i sin hverdag, både i den fysiske og den digitale verdenen. Trusselaktørene er ikke bare personer de kjenner men også ukjente. Noen av dem er voksne som bruker internett og andre digitale plattformer for å få kontakt med barn og unge som de gjennom en rå og hensynsløs tilnærming utnytter seksuelt. Andre er profittmotiverte organiserte aktører med base i utlandet. Også kjente personer, som en kjæreste, kan forårsake uopprettelig skade ved å distribuere svært personlige bilder eller filmer på internett.

Med rapporten Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett retter Kripos søkelyset mot et stort og voksende kriminalitetsområde. Nedlasting og deling av filer med overgrepsmateriale, seksuell forledelse og utpressing og bestilling av direkteoverførte overgrep er noen av fenomenene som beskrives. Rapporten peker også på hvilke konsekvenser delingskulturen blant unge kan ha for den enkelte når den også omfatter straffbar deling av seksualiserte bilder og videoer. I den forbindelse er utvikling av barn og unges digitale kompetanse viktig.

Last ned rapport Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett