De samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med vold inkluderer både direkte kostnader til for eksempel helse- og rettsvesen, men også de indirekte omkostninger som tap av produksjonsevne og/eller livskvalitet hos den voldsutsatte.

Rapporten avdekker kostnader forbundet med vold.

Last ned rapporten «Samfundsøkonomiske omkostninger ved vold» (pdf)