Utsatte unge har størst risiko for å bli voldsoffer. Størst risiko for å bli utsatt for seksuell vold har 16-19 årige kvinner med svak sosial og økonomisk bakgrunn. Likeledes har menn med samme bakgrunn større risiko for å bli utsatt for grov vold enn andre menn.

Denne nye VIVE-rapporten har kartlagt voldsofre i Danmark i perioden 2001 – 2016.

Last ned rapporten «Risici og konsekvenser ved voldsforbrydelser» (pdf)