Studien bidrar til ny kunnskap om rehabiliteringsprogram for kvinner i kriminalomsorgen basert på en helsefremmende tilnærming (salutogenese). Dette er viktig for samfunnet, særlig for justissektoren, helsevesenet og de som arbeider i samspill med kvinner som gjennomfører straff og som har behov for rehabilitering. Program som kan styrke deltakernes mestringsmuligheter og psykiske helse, er i tråd med føringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Deltakelse i rehabiliteringsprogram fremmer opplevelse av mestring blant domfelte kvinner

Nær 300 kvinner fullførte programmet «Vinn-motivasjonsprogram for kvinner» i kriminalomsorgen i Estland, Norge, Russland, Danmark og Sverige og besvarte før- og etter tester. Målinger av kvinnenes psykiske symptombelastning viste en reduksjon fra før til etter programmet.

Totale  65 kvinner ble  intervjuet. Kvinnene fortalte at de lærte seg å identifisere personlige styrker og ressurser og å sette grenser for andre. I gruppene hadde de delt sine håp for framtida og uttrykt avstand til kriminalitet. Sosial støtte og troen på seg selv (egoidentitet) og egne muligheter er viktig for at kvinnene skal kunne leve et meningsfullt liv uten kriminalitet.

Artiklene kan lastes ned her.

Artikkelen  om «Vinn-motivasjonsprogram for kvinner» kan lastes ned og  leses her.

Artikkel om resultater fra intervjuer  med kvinner i fem land kan lastes ned og leses her

Artikkel om endringer i kvinnenes  opplevelse av sammenheng, psykologisk symptombelastning fra før til etter deltakelse i programmet kan lastes ned og leses her.

Referanser:

Højdahl, T. (2015). Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System – impact on sense of coherence. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo No. 2131 i 2015.

Højdahl, T., Magnus, J. H., Hagen, R., & Langeland, E. (2013). VINN”—An accredited motivational program promoting womens sense of coherence and coping. EuroVista, 2 (3), 177190.

Højdahl, T., Magnus, J. H., & Langeland, E. (2014). A bridge to change: Experiences of participation in VINN”— a motivational program for convicted women. EuroVista, 3 (2), 8196.

Höjdahl, T., Magnus, J., Mdala, I., Hagen, R. and Langeland, E. (2015), «Emotional distress and sense of coherence in women completing a motivational program in five countries. A prospective study», International Journal of Prisoner Health, Vol. 11 No. 3, pp. 169-182. https://doi.org/10.1108/IJPH-10-2014-0037