Når blir et barn eller ungdom utsatt for psykisk vold? Hvor går grensen mellom mental vold og en foreldres upassende oppførsel overfor barnet? Hvilke tegn skal man være klar over for å oppdage tegn på mental vold? Og hvordan oppfører du deg når du oppdager volden?

I Danmark har man hittil hatt mest fokus på fysisk vold, mens det har vært mindre oppmerksomhet på, at barn og unge også kan være utsatt for psykisk vold eller overvære vold i hjemmet. Psykisk vold i nære relasjoner ble kriminalisert i Danmark i 2019.

Dette heftet retter seg mot fagpersoner og beskriver hva som forstås ved psykologisk vold mot barn og unge. Det inneholder også konkrete eksempler på tiltak som virker når praktikere skal forebygge, oppdage eller behandle disse barna og ungdommene.

Last ned rapporten «Psykisk vold mod børn i hjemmet – Et vidensgrundlag» (pdf)