Denne studien viser at langvarig mishandling i hjemmet er vanskelig å bevise og det er en av årsakene til at rundt 70 prosent av meldte saker blir lagt bort.

I 2005 kom det en ny paragraf i Straffeloven (§ 219, i dag 282 og 283). Denne skulle fange opp langvarig mishandling i hjemmet. Men politiet er fremdeles altfor opptatt av enkeltepisoder av vold, de er i liten grad opptatt av det som skjer imellom. De har ikke tradisjon for å etterforske frykt, underkastelse og psykisk vold.

I SARA-programmet (Spousal Assault Risk Assessment Guide) prøver politiet å identifisere dem som er mest utsatt for vold i nære relasjoner. Formålet er her å hjelpe dem – og også voldsutøverene – inn på et forebyggende spor.

Førsteamanuensis i politivitenskap ved Politihøgskolen, Geir Aas, står bak studien som er utgitt i tidsskriftet Nordisk politiforskning. Aas har undersøkt hvordan mishandlingssaker har utviklet seg etter at de ble meldt til politiet.

Last ned studien «Policing the Penal Provisions on Repeated and Severe Domestic Violence» (pdf)