De aller fleste ungdommene har klart seg bra gjennom pandemien og det vises til flere positive utslag, blant annet ser det ut til at vanlig kriminalitet og vold ble redusert. For noen ble den digitale hjemmeskolen et pusterom fra mobbing og stress på skolen, for andre har Covid-19 endet syn på hva som er viktig i livet. For de fleste var svaret at pandemien bare hadde påvirket livet deres noe, men flere melder om kjedsomhet og konsentrasjonstap over å væe isolert så lenge.

Nova oppsummerer her hovedfunnene fra undersøkelsen av Oslo-ungdommens opplevelser av coronatiden.

Last ned rapporten «Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien» (pdf)