Undersøkelser fra Brå viser at det kriminalitetsforebyggende arbeidet og samordning av det har utviklet seg og blitt bedre.  Men undersøkelsene viser også at det fortsatt er behov for å styrke den lokale evnen til å jobbe kunnskapsbasert, spesielt når det gjelder årsaksanalyser, valg av tiltak (handlingsplaner) og evalueringer.

Dette er en konkret håndbok som beskriver hvordan en årsaksanalyse kan gjennomføres på lokal nivå. Den gir veiledning i hvordan lokale aktører kan gå fram, trinn for trinn, for å gjennomføre en analyse av årsakene til at kriminalitet skjer.

Målet med håndboken er å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet slik at de tiltak som velges har en effekt på det problemet vi skal forebygge.

Last ned håndboken «Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete» (pdf)