Rapporten viser at ordningen med omvendt voldsalarm kan være et viktig virkemiddel for å forebygge nye voldshandlinger. Ordningen bidrar til at den voldsdømte hindres i å oppsøke voldsofferet. Men terskelen for bruk av omvendt voldsalarm er høy.

Last ned rapporten «Omvendt voldsalarm – En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner (pdf)