Denne rapporten handler om barn som har det vanskelig. Verken foreldre eller samfunn har klart å gi dem en god barndom og ungdomstid. For disse barna mangler det et tverrfaglig sammensatt tiltak med felles ansvar – tiltak som har tilstrekkelig tilgjengelighet, kompetanse og nødvendige juridiske rammer for sin virksomhet.

I denne rapporten har Statens helsetilsyn tatt utgangspunkt i fire tilsynssaker med alvorlige hendelser. Tilsynssakene handler om barn som er i sårbare livssituasjoner. De uttrykker seg med særlig utfordrende handlinger og trenger hjelp fra barnevernstjeneste og psykisk helsetjeneste samtidig.

Last ned rapporten «Omsorg og rammer. Når barn trenger mer «(pdf) 

Les mer på nettsiden til Helsetilsynet