Dette inspirasjonsheftet gir eksempler og erfaringer på hvordan kommuner kan organisere den økonomiske styringen av tidlig forebyggende innsats som går på tvers av det spesialiserte og generelle barne- og ungdomsområdet. Heftet fokuserer spesielt på tverrsektorielle tiltak, blant annet fordi hver sektor har ulik styring, ledelse og budsjetter.

Last ned publikasjonen «Økonomistyring af tværgående og tidlige forebyggende indsatser på børn og unge-området» (pdf)