Bekreftelse fra politiet og bistandsadvokater om at de forstår offerets ubehag ved å ha blitt utsatt for voldelige overgrep eller seksuelle overgrep synes å være viktig for et positivt utgangspunkt. Men kommunikasjons- og hukommelsesutfordringer gjør det ofte vanskelig for ofre med kognitive og psykiske svekkelser å innfri forventninger til presise vitneforklaringer. Det kan til og med bli helt helt eller delvis umuligt å få fortalt deres historie. Dette er beskrevet som en grunn til at fagfolk i rettssystemet kan møte ofrenes vitnesbyrd med mistanke og at saken ikke bringes til retten.

Formålet med rapporten er å skape kunnskap om hvordan ofre med kognitive og psykiske funksjonsnedsettering opplever møtet med rettssystemet, med særlig fokus på de muligheter og barrierer som dette møtet inneholder.

Rapportens data inneholder konkrete beskrivelser av hvordan denne gruppen av ofre opplever å bli møtt, og hvordan fagfolk kan støtte dem ytterligere i kontakt med rettssystemet, og bidra med kunnskap om en gruppe ofre som man vet for lite om.

Last ned rapporten «Ofre for personfarlig kriminalitet med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser – En undersøgelse af mødet med retssystemet» (pdf)