I Danmark har Kriminalforsorgen laget en ny modell for mottakelse av nye innsatte. Hensikten er å legge til rette for et mer målrettet, positiv og sammenhengende forløp i soningen til den enkelte. Målet med det er å skape motivasjon for den innsatte til å endre sin atferd for å hindre tilbakefall til ny kriminalitet etter løslatelsen.

VIVE undersøker prosessen med å implementere den nye modell for mottakelse av innsatte i fengslene.

Last ned rapporten «Ny model for modtagelse af indsatte i danske fænglser » (pdf)