Depresjon, atferdsproblemer og traumelidelser henger i større grad sammen med et problematisk rusbruk hos ungdom. – Psykisk helsevern for unge må fange opp begynnende rusvansker i ungdomstiden, og særlig være oppmerksomme på unge med atferdsproblemer, depresjon og traumelidelser, sier Ove Heradstveit, psykologspesialist og forsker ved RKBU Vest, NORCE. Bygge gode relasjoner Psykiske lidelser og rusvansker […]

Depresjon, atferdsproblemer og traumelidelser henger i større grad sammen med et problematisk rusbruk hos ungdom.

– Psykisk helsevern for unge må fange opp begynnende rusvansker i ungdomstiden, og særlig være oppmerksomme på unge med atferdsproblemer, depresjon og traumelidelser, sier Ove Heradstveit, psykologspesialist og forsker ved RKBU Vest, NORCE.

Bygge gode relasjoner
Psykiske lidelser og rusvansker er ikke alltid synlige for de omkring, og noen ungdommer er gode på å skjule vanskene sine. Å bygge gode relasjoner til ungdom er derfor viktig både for å fange opp vansker og for å kunne støtte de unge i å søke hjelp når det trengs.

Publisert 20. september 2019, av Veronica Helle – Norce Research

Les mer her