Denne undersøkelsen belyser spørsmål som: Hvilke grupper er mest utsatte for ulike typer av kriminalitet? Er tryggheten man føler i en storby ulik den man føler på landsbygda? Øker eller minsker svenskenes tillit til politiet?

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) er en årlig kriminalitetsoffer- og trygghetsundersøkelse fra Brottsförebyggande rådet i Sverige.

Last ned rapporten «Nationella trygghets­undersökningen 2019 – Om utsatthet, otrygghet och förtroende » (pdf)