Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)

Denne evalueringen viser at SLT er godt forankret i kommunens planer, og at politiledelsen er sterkt inne som støttespillere for SLT.

Men til tross for at SLT skal samordne kriminalitetsforebyggende tiltak, vektlegger SLT-arbeidet i like stor grad den byggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende arena.

Her kan du lese hele evalueringen – Modell for forebygging av kriminalitet? (pdf)